MNB

Tehetséggel fel!

Támogatási időszak: 2018. június 1. – 2018. december 31.

 

A program egyik célja a köznevelésben tanuló fiatalok TDK-munkába történő bekapcsolása, velük magyarországi felsőoktatási intézményeknek, tehetséggondozó tevékenységüknek és magyarországi cégeknek a megismertetése, annak érdekében, hogy felsőoktatási tanulmányaikat Magyarországon kezdjék meg. A tehetségek elvándorlása globális jelenség, ezért a tehetségnek mint nemzeti értéknek a megőrzése kiemelt jelentőségű feladat. Számukra a tudományos ismeretek átadása, a tudományos kérdésekben való elmélyedés útjának megismertetése megteremti annak lehetőségét, hogy fiatalon jelentős eredményeket érjenek el, nemzetközi színvonalú szellemi terméket hozzanak létre. Ahhoz, hogy ez a korábbi tevékenységekhez képest magasabb szintre lépjen, a 2017-ben a Magyar Nemzeti Bank támogatásával megkezdett „Tehetséggel fel!” Program folytatása és kiszélesítése szükséges. Ez jelenti egyrészt több fiatal megszólítását, másrészt középiskolai tanárok elérését és bevonását, a TDK-s egyetemi oktatókkal, az OTDT és bizottságai tagjaival való kapcsolatfelvétel, találkozási lehetőség megteremtését. Mindez elősegíti a tehetséges fiatalok pénzügyi tudatosságának megalapozását, a tudatos tervezés előtérbe kerülését.

A középiskolások mellett kiemelt jelentőségű a TDK-zó hallgatók idősebb generációkkal való kommunikációjának intenzívebbé tétele, a kölcsönös egymástól való tanulást célul tűzve. A senior szellemi tőke kamatoztatása a felsőoktatásban, különösen a TDK-ban foglalkoztatott fiatalok esetében jelentősen javíthatja a tehetséggondozás hatékonyságát. Ehhez az OTDT és partnerei részéről stratégiai tervezés szükséges, erre kerül sor a programban. A TDK elsődleges célja a tudományos utánpótlás nevelése, de emellett egyre inkább előtérbe kerül az is, hogy a TDK-ban való részvétel a munkaerőpiac akadémiai szférán kívüli szegmenseiben is hasznosítható tudást és tapasztalatokat ad. A hallgatók számára ebben az életszakaszban kiemelt jelentőségű a pénzügyi tervezés, amely segít megalapozni céljaik elérésének lehetőségét, és segít összeilleszteni a szakmai előmenetelt a magánéletbeli célokkal, a családtervezéssel. Az idősebb és a fiatalabb generációk számára a párbeszéd elindítása, valamint a különböző kommunikációs csatornák bevonása komoly előrelépéseket jelentenek ezeken a területeken.