A TDK-ért Közhasznú Alapítványról

A TDK-ért Közhasznú Alapítvány 2010-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy a tudományos diákköri munkában résztvevő tehetséges egyetemistákat és főiskolásokat támogassa. Ennek során pályázati és ösztöndíjas lehetőséget nyújt számukra, valamint a felsőoktatási intézményekben működő tudományos diákköri tanácsokkal és az aktuális Országos Tudományos Diákköri Konferencia szervezőivel együttműködve keretet biztosít a TDK-tevékenységnek. Folyamatosan kapcsolatot tart a felsőoktatási intézmények TDK-tanácsaival, a TDK országos érdekképviseletét ellátó Országos Tudományos Diákköri Tanács tudományterületi szakmai bizottságaival.

Tehetséggel fel!

A TDK-ért Alapítvány 2017-én őszén új kezdeményezést indított, amellyel azt kívánja elősegíteni, hogy a jövő tizenéves reménységei a ma kiválóságainak útmutatásaira támaszkodva találják meg saját útjukat tehetségük itthoni kibontakoztatásához.

Ennek érdekében hívtuk életre a „Tehetséggel fel!” Jövőépítő Kört, egy különleges közösséget, amelyben a tehetséges középiskolások és a 2017-es Pro Scientia Aranyérmesek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek olyan, már sikeres fiatalokkal, akik korábban tehetséggondozásban részesültek.